Projektering och byggnation

 
Riktlinjerna för brandskydd vid projektering och byggnation avser att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig brandskyddsnivå inom eget fastighetsbestånd. Vidare utgör de, tillsammans med övriga riktlinjer, en bas så att brandskyddsarbete och samordning i samband med projektering, byggnation, drifttagande, egenkontroll och tillsyner kan utföras på ett effektivt och enhetligt sätt.
 
Riktlinjerna är avsedda att utgöra en vägledning och vara ett stöd för alla som påverkar brandsäkerheten vid –om, -till samt nybyggnadsprojekt.
Tillbaka