Byggnadstekniskt brandskydd

 
Här kan du se hur olika lagar påverkar Ert företag/organisation.
 
Vi har sammanställt och tolkat ut lagstiftningen från följande påverkare:
  • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
  • AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter).
  • Elsäkerhetsverket / SEK (Svensk elstandard).
  • Riksarkivet
Riktlinjerna tydliggör även era egna ambitioner och hur Ert brandskydd skall utformas vid kommande -om -till samt -nybyggnationer.
 
En kraftig sökmotor hjälper till att finna rätt information, ett flertal standardiserade sökord underlättar att använda rätt sökbegrepp.
 
Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt, och man kan följa alla förändringar som skett i realtid och utläsa hur enskilda förändringar påverkar vårt företag/organisation.
 
 
Tillbaka